Oznámení o fůzi

Vážené dámy a pánové,

dovoluji si Vás informovat o tom, že v současné době probíhá fúze advokátních kanceláří Janík a spol., advokátní kancelář a Holá & Samek, advokátní kancelář. Cílem tohoto procesu, který bude završen v průběhu měsíce července tohoto roku, je vznik nového subjektu Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s.r.o., který bude právním nástupcem shora uvedených advokátních kanceláří.

V souvislosti s touto změnou došlo od 30.6.2014 k přemístění sídla advokátní kanceláře Janík a spol., ze stávající adresy Dlouhá 141, Příbram I, na adresu Pražská 140, Příbram I.


Tel. 318 635 220, 318 635 222

Nové e-mailové kontakty

Nadále jsou dostupné e-mailové kontakty


Děkuji za vaši přízeň a těším se na setkání v naší advokátní kanceláři.

Mgr. Michal Janík,
advokát